Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Programja

Időtartam: 2001-2002

Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke
Készítő: a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki tanszékén működő
„Tisztább Termelés Győri Regionális központja. 
Témavezető: Dr. Nagy Géza PhD, CSc TTGyRK igazgató
Szakértők: Dr. Alexay Zoltán, Bite Pálné Dr., Dr. Bulla Miklós PhD, CSc, Gyulai István, Kontra György, Dr. Nagy Géza, Dr. Papp Zoltán PhD, Simon Gábor, Szalay Dénes, Dr. Szalay Zoltán, Dr. Tóth Péter PhD, Dr. Zseni Anikó PhD 

A munka tartalma és eredményei: 

A környezetvédelmi programok készítését az 1995. évi LIII. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 40.§-a írja elő. A környezetvédelmi programok országos, települési, megyei szinten készülnek, hatéves időtartamra, folyamatos (1-2 évenkénti) felülvizsgálat, kiegészítés mellett. A programok alapvető célja a fenntartható fejlődés útjának szolgálata, a gazdasági érdekek és a környezetvédelmi szempontok összehangolása. 
Az elkészített program három, egymásra épülő munkarészből áll:
•  I. munkarész: Győr-Moson-Sopron megye környezetállapotának bemutatása, értékelése: a Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok, a szakértők saját ismeretei, valamint további tájékozódás keretei között beszerzett információk kritikai elemzése és összegző vizsgálata alapján készült. 
• II. munkarész: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának környezetvédelmi stratégiája, környezetvédelmi célok-célállapotok: Az I. résztanulmány problémakatasztere, valamint ennek megvitatása során elhangzott észrevételek, javaslatok figyelembe vételével, a Nemzeti Környezetvédelmi Program szempontrendszeréhez igazodva készült.
• III. munkarész: Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programja: a Megyei Közgyűlés által elfogadott környezetvédelmi stratégiát tartalmazó II. résztanulmány és az aktuális hazai jogszabályi háttér, illetve EU direktívák alapján készült.