Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak

A XXI. század egyik legsürgetőbb, legfontosabb feladata környezetünk megóvása, minőségének javítása, amely szakmai feladatokon túl erkölcsi kötelességünk is. Nagy szükség van tehát olyan, jól képzett szakemberekre, akik képesek ezekre a kihívásokra reagálni, és a megfelelő szakmai válaszokat megadni. A képzés során arra törekszünk, hogy a nálunk végzett környezetmérnökök képesek legyenek mindezen igények kielégítésére.

A képzési cél ezért a környezetmérnöki szakon olyan szakemberek képzése, akik széles körű természettudományos alapképzettséggel rendelkeznek, ismerik a helyi, regionális, országos és globális környezeti problémákat és kezelésük módszereit, valamint képesek a környezetkímélő műszaki eljárások és technológiák alkalmazására. Ismerik és alkalmazzák a korszerű mérő- és informatikai eszközöket, és megfelelő társadalomtudományi ismeretekkel, valamint fejlett kommunikációs készséggel vannak felvértezve. Szakterületük ismeretanyaga birtokában képesek a felmerülő feladatok innovatív megoldására.

 A képzés néhány jellemzője

A képzés kreditrendszerben folyik. Ez lehetővé teszi, hogy hallgatók a képzés első felében a tanulmányaik intenzitását a képességeik és szorgalmuk szerint, a képzés második felében tanulmányaik tartalmát érdeklődésük és várható munkahelyük szerint válasszák és alakítsák.

         Alapozó tárgyak: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, ökológia, geológia, gazdaságtan, jogi és EU ismeretek, mérnöki kommunikáció, valamint szabadon választható társadalom­tudományi alapstúdiumok.

         Szaktárgyak: a talaj, a víz, a levegő és az élővilág védelmével kapcsolatos ismeretek, a hulladékok kezelésével, csökkentésével, ártalmatlanításával, elhelyezésével kapcsolatos ismeretek, a zajok, rezgések és sugárzások elleni védelem, környezetgazdaságtan, a környezeti-természeti erőforrásokkal való gazdálkodás társadalmi vonatkozásait, a speciális igazgatási intézményi, valamint vállalati, vállalkozói ismeretek, a környezeti menedzsment rendszerek, a környezeti hatásvizsgálatok és a környezeti auditálás fogalmát illetőleg eszközrendszerét.

 

 

A környezetmérnöki BSc képzés 7 félévre tervezett. A tanagyag az 1-4. félévben egységes, az 5. félévtől pedig 3 szakirány közül választva folytathatók a tanulmányok:

(1) Környezetelemzés


(2) Környezettechnika


(3) Akadémiai szakirány.

 

Szakirányok tárgyai:

 Környezetállapot-értékelés, térinformatika

Környezettechnika szakirány

Akadémiai szakirány

Környezetállapot-értékelés

Technológiai rendszerek

Numerikus módszerek

Környezeti információs rendszerek

Környezeti kémia

Optimumszámítás

Imissziótérképezés-zaj

Energia és környezet

Folytonos közegek áramlástana

Technológiai rendszerek

Környezetbiztonság-technika

Fizikai kémia

Energia és környezet

Környezeti teljesítményértékelés

Mikrobiológia

Települési ismeretek

Környezeti kémia

Település- és tájtervezés

Energetikai auditálás

Környezetállapot-értékelés

Kommunális feladatok

Környezetállapot-értékelés

Környezeti teljesítmény-értékelés

Közlekedés tervezés

Mikrobiológia

Energia és környezet

Építészettörténet

Vízmérnöki ismeretek

Építészettörténet

Társadalomtudományi tárgyak

Szabadon választható szakmai tárgyak

Szakdolgozat

 A gyakorlati képzést a terep­gyakorlatok (geoinformatikai, valamint természet- és tájvédelmi) szolgálják.

 Az intézmények közötti megállapodások alapján ERASMUS program keretében hallgatóink egy részének lehetősége van külföldi egyetemeken, főiskolákon egy-egy félévet tanulni. Egy korábbi TEMPUS program keretében kidolgozott közös képzés eredménye lehetővé teszi 1998 óta, hogy az ebben részt vevő hallgatók a deventeri Ijselland Hogeschool főiskolán (Hollandiában) az EU országaiban is érvényes diplomát szerezzenek. Ez a lehetőség a jövőben is biztosított hallgatóink számára.

Elhelyezkedési lehetőségek

 Végzős hallgatóink elhelyezkedése többféle területen lehetséges. Egyfelől az önkormányzatok, illetőleg az államigazgatás központi vagy decentralizált szervezeteiben (környezetvédelmi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok, stb.) van szükség környezet­mérnöki ismeretekkel rendelkező szak­emberekre. Másfelől végzett szak­embereink környezetgazdálkodási konzultáns cégeknél, környezetmérnöki szolgáltató irodák­ban helyezkedhetnek el, vagy kör­nyezetvédelmi megbízottként, vezetőként nagyvállalatoknál, amelyek saját környezetvédelmi részleget működtetnek (pl. Audi). Az elhelyezkedést, a munkába állást segíti, hogy a szakdolgozatok döntő többsége valódi térségi, vállalati problémák feldolgozására irányul, együttműködést teremtve végzős hallgatóink és lehetséges későbbi munkahelyük között.

 

 

 

Galéria

Környezetmérnök Tanszék Eeseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Szenátusi Ülés 2021. november 29. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
Vizsgajelentkezés kezdete 2021. december 6. 08:00 - 09:00
Szenátusi Ülés 2021. december 13. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. január 31. 14:00 - 16:00
AHJK, ÉÉKK, GIVK közös diplomaátadó 2022. február 19. 14:00 - 16:00