Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, állapotához

Időtartam: 2004-

A MTA-KvVM kutatási együttműködés keretében végzett
„Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez” című projekt program koordinátor feladatainak ellátása a tanszék feladata.

A projekt vezetője: Dr. Németh Tamás
Koordinátora: Dr. Bulla Miklós
A tanszék részéről közreműködők: Dr. Nagy Géza, Gyulai István, Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika, Dr. Szalay Zoltán, Dr. Tóth Péter, Dr. Zseni Anikó, Guzli Piroska. 

A munka tartalma és eredményei:

• A Környezetállapot Értékelés Program (KÉP) célja olyan módszer elkészítése, amelynek segítségével megbízhatóan nyomon követhetők a gazdasági, társadalmi tevékenységből származó, a környezetvédelmi szakterületeken jelentkező hatások, és előre jelezhetők az azok nyomán bekövetkező környezeti állapotváltozások. 
• A program során kidolgozásra kerülő metodika lehetővé teszi olyan adatbázisok létrehozását és együttműködését, amelyek felhasználásával országos, regionális és lokális léptékű állapotértékelések készíthetők a talaj-, víz(minőség)-, a levegőtisztaság- és a természetvédelem területén. 
• A kidolgozásra kerülő modellek egymással is kommunikálni képes – előre meghatározott indikátorokra épülő – rendszerként fogják szolgálni a környezet- és szakmapolitikai döntéseket, valamint a gazdaság és társadalom tájékoztatását.
• A munka eredményeként az egyes környezeti folyamatok elemzése, a mérési adatok modellekkel való térbeli kiterjesztése, a szennyezések terjedése, a várható hatások és hatásterületek körülírása válik lehetővé.
• A létrehozandó döntést támogató rendszer regionális, országos és EU léptékű fejlesztési tervek kidolgozása során elősegíti a környezetvédelmi, gazdasági és K+F szempontok (prioritások) együttes figyelembe vételét, vagyis a fenntartható fejlődés biztosítását.

Galéria

Környezetmérnök Tanszék Eeseménynaptára

Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Beiratkozás - nappali tagozat 2019. szeptember 8. 10:00 - 16:00
Tanévnyitó ünnepség (oktatás szünet 12:00-ig) 2019. szeptember 9. 10:00 - 11:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2019. szeptember 24. 10:00 - 12:00
Kutatók Éjszakája 2019. szeptember 27. 13:30 - 23:55
Szenátusi Ülés 2019. szeptember 30. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. október 11. 08:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. október 28. 14:00 - 16:00