záróvizsga

A környezetmérnöki Tanszéken a 2017/2018. tanévben az II. félévet követő záróvizsga időpontja: 2018. június 26. kedd 09.00 - 16.00, helye: D203, D205, D206

A szakdolgozatok beadási ÉS a könyvtár honlapjára történő feltöltési határideje: 2018. május 18. 12.00 (szakdolgozatot és konzultációs lapot együtt fogadunk be, az elektronikusan feltöltött dolgozatot a beadáskor ellenőrizni kell, ezért kérjük a feltöltés korábban történjen meg, mint a papír alapú beadás)

A védéskor használható (konzulensekkel már egyeztetett) bemutató (ppt) beküldési határideje: 2018. június 15. Kérjük a bemutatót a puskas.anita@sze.hu e-mail címre küldeni ÉS másolatban a belső konzulens e-mail címére is

Az összefoglaló beadásának határideje: 2018. június 15. (három kinyomtatott példányt kérünk)

A hallgatók sorrendjét, a záróvizsgabizottság összetételét a dolgozatok leadását követően ezen a honlapon is letölthetővé tesszük szakdolgozóink, államvizsgázóink és minden kedves érdeklődő számára.

2018. június 26. 09.00 – 12:00: Komplex tantárgyi záróvizsga, szakdolgozat Védés (Terem: D205)

Elnök:             Dr. Papp Zoltán

Tagok:             Dr. Horváth Balázs egyetemi docens

                        Dr. Buruzs Adrienn egyetemi adjunktus

                        Dr. Csanádi Zsófia egyetemi adjunktus

 Külső tag:       Lautner Péter ny. levegővédelmi szakember

                        Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens 

Jegyző:           Bedő Anett egyetemi tanársegéd

Vizsgázók:

Nappali tagozat:

Környezettechnika szakirány

1.       Ágoston Regina

2.       Horti Zoltán

3.       Kovács Zsófia

4.       Losonci Dániel

5.       Magyar Antal 

Sorsz.

Szak-irány

Tagozat (N/L)

Hallgató neve

Szakdolgozat címe

Belső konzulens

1.

KT

N

Ágoston Regina

 A bioterrorizmus kockázata és környezeti hatásai

 Bedő Anett

2.

KT

N

Horti Zoltán

 Öntödei maghomok hulladék hatékonyabb regenerálási technológiájának lehetősége

Dr. Buruzs Adrienn

3. 

KT

N

Kovács Zsófia

 Ivóvízminták kémiai és mikrobiológiai vizsgálata a Pannon-Víz Zrt. Működési területén

 Dr. habil. Zseni Anikó

4.

KT

N

Losonci Dániel

Szombathely szennyvízkezelésének környezeti hatásai és a szennyvíziszap hasznosítása a tisztítótelep energiaellátásában

DR. habil. Zseni Anikó

5.

KT

N

Magyar Antal

A meditáció, a környezettudatosság és egyéb pszichológiai jellemzők összefüggései

Dr. Horváth Balázs


 

2018. június 26. 09:00 – 12.00: Komplex tantárgyi záróvizsga, szakdolgozat Védés  (Terem: D206)

 Elnök:             Dr. Torma András egyetemi docens

Tagok:              Dr. Zseni Anikó egyetemi docens

                         Dr. Szalay Zoltán ny. főiskolai docens

                         Nagyné dr. Szabó Andrea egyetemi docens

Külső tag:       Dr. Buday Zsolt főosztályvezető-helyettes (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály)

                         Horváth László specialista (Audi Hungaria Zrt., Környezetmenedzsment osztály)

Jegyző:           Dr. Kozma Katalin egyetemi adjunktus

Vizsgázók:

Levelező tagozat:

Főiskolai képzés

1.       Sebestyén Eszter

Nappali tagozat:

Környezettechnika szakirány:

1.       Dobos Dániel

Környezetelemzés szakirány:

1.       Molnár Gréta

2.       Takács Líviusz

3.       Tóth Evelin

Sorsz.

Szak-irány

Tagozat (N/L)

Hallgató neve

Szakdolgozat címe

Belső konzulens

1.

Főisk

L

Sebestyén Eszter

 A tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény, mint egyedi szennyvíztisztítási megoldás

Dr. habil. Zseni Anikó

2.

KT

N

Dobos Dániel

 Az érdekelt felek követelményeinek való megfelelés értékelése, az új ISO 14001:2015 környezetmenedzsment szabvány szerinti irányítási rendszerekben

 Dr. Torma András

3.

KE

N

Molnár Gréta

Az illegálisan lerakott hulladékok helyzete Győrben

Dr. Buruzs Adrienn

4.

KE

N

Takács Líviusz

A PowerPak Kft. Környezeti hatásainak felmérése, és megoldási javaslatok kidolgozása a környezetterhelés csökkentése érdekében

Dr. habil. Zseni Anikó

5.

KE

N

Tóth Evelin

Energiahatékonyság javítása megújuló energiák felhasználásával a Pannonhalmi Főapátságban

Dr. habil. Zseni Anikó

 

Vissza

Galéria

Környezetmérnök Tanszék Eeseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MTK 2018. július 14. 14:00 - 17:00
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00