Környezetmérnök Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

A tanszék 1992-ben jött létre, azóta a környezettudományok, a környezetgazdálkodás, a regionális tudományok, valamint a szervezéstudományok területén végzi munkáját. A tanszék elsődleges oktatási feladata a Környezetmérnöki BSc szak gondozása, törzstárgyainak oktatása, de az egyetem több BSc  és MSc szakjának képzésében is részt vesz, elsősorban a Műszaki Tudományi Karon belül.

A képzési, valamint az ennek megalapozását is szolgáló K+F munkákban a célul kitűzött, átfogó modellt jelentő környezetállapot-értékelés minden összetevőjének oktatását és kutatásfejlesztését egyaránt műveli a Tanszék.

A tanszék kezelésében külön labor nincs, de közeli kapcsolatunk van a geodéziai, geotechnikai, kémiai, építőmérnöki laborokkal. Külső tanszékcsoportunk az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mérőállomása.