Környezetmérnök Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektjei:

 • „Zöld Energia” - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén” TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017
 • Időtartam: 2013. 04. 15. – 2015.04. 15.
 • Költségvetés:: 1 298 112 656 Ft (SZE  költségvetés: 171 154 409 Ft)
 • Projektgazda: Pannon Egyetem
 • Résztvevők: Széchenyi István Egyetem, Kaposvári Egyetem, EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt., Nemzetközi Lean Sigma Szövetség
 • Intézményi témavezető: Dr. Bulla Miklós CSc, egyetemi docens;  +36/96 503 453; bulla@sze.hu

 

Tudományterület: Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése.

A projekt célja: A szakmai együttműködő partnerek bevonásával létrehozni egy olyan hálózatot, mely akkumulálja a zöldenergia területén létrejött legfrissebb elméleti és gyakorlati tudást, azt egyfajta elemzőközpontként továbbfejleszti, a Tudásklaszter keretein belül a hazai vállalkozások rendelkezésére bocsátja, vagy nemzetközi szinten piacosítja, illetve visszavezeti az oktatásba, képzésbe. A projekt válaszokat és megoldásokat ad a zöldenergia ágazat humánerőforrás biztosításával, felsőfokú képzésével, tudásbázisával kapcsolatos kérdésekre, igényekre, valamint a stratégiai hiányosságaira az iparági szereplők intenzív bevonásával, közreműködésével a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében.

A projekt szerkezete: 3 főirány, összesen 62 alprojekt, ebből 17-ben SZE részvétel, 3-ban intézményközi alprojekt vezetés.

Várható eredmények:

 • Környezetelemzési Komplex Tudástér (KxTt) adatbázis közös virtuális felületének létrehozása.
 • Közös stratégiák az egyes megújuló energiák felhasználásának terjesztésére Magyarországon.
 • Együttműködési megállapodások ipari partnerekkel.
 • Gyakorlati képzés fejlesztése.
 • Új és aktualizált tananyagok készítése
 • Hallgatói pályakövetés, Alumni program fejlesztése.

 

 • DANube macroregion: Capacity building and Excellence in River Systems (basin, delta and sea). FP7-DANCERS EU-ENV-2013
 • Tudományterület: a környezeti tudás szakpolitikák és társadalom felé történő elmozdítása
 • Időtartam: 2013.06. 01.- 2015. 05. 31.
 • Teljes költségvetés: 1,174,993.60 EUR (SZE: 37,200.00), ebből EU támogatás 999,933.00 EUR (SZE: 33,170.00 EUR)
 • Intézményi témavezető: Dr. Bulla Miklós CSc, egyetemi docens; +36/96 503 453, bulla@sze.hu

A projekt célja: Olyan eszközök kifejlesztése, amelyek fokozzák a környezetvédelmi kutatásokat és előmozdítják az innovációt a Duna Régióban, beleértve a Duna-deltát és a Fekete-tengert. A projekt során elemzés készül arra vonatkozóan, hogy eddig milyen eredményeket értek el ezen a területen, és milyen innovatív megoldásokra lenne szükség a tudástranszfer megerősítése érdekében. Ehhez az akadémiai és üzleti szektor neves képviselői, illetve a terület döntéshozói adják tudásukat és tapasztalatukat, akik Duna-Fekete-tenger makrorégió változatos szektorainak szakértői.

A projekt közvetlen célja:

 • a Duna Régió folyó-delta-tenger integrált menedzsment tevékenységének mélyreható elemzése;
 •  megtalálni a kapcsolatot az elért eredmények és az elvégzett tevékenységek között;
 • egy eszköztár meghatározása a Duna Régióban folyó kutatás és innováció fokozása érdekében.

 

A projekt kézzelfogható végeredménye egy eszköztár lesz, amely biztosít:

 • egy stratégiai kutatási listát,
 • koncepciót és részletes tervet a felosztott kutatási infrastruktúráról (Duna és a Fekete-tenger makrorégióra egyaránt),

javaslatokat egy integrált képzésre vonatkozóan, amely regionális szinten kerülne bevezetésre a közeli jövőben, a Duna-Fekete-tenger makrorégió partnereinek közreműködésével.