Országstratégia – helyzetértékelés (az „élhető környezet” stratégiája)

Megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Témavezető: Dr. Bulla Miklós tanszékvezető
Szakértők: Dr. Dusek Tamás, Dr. Koren Edit, Dr. Nagy Géza, Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika, Dr. Szalay Zoltán, Dr. Tóth Péter, Dr. Zseni Anikó
A tárca részéről a munkát koordinálta: Dr. Nemes Csaba főosztályvezető és Dr. Makai Martina

Téma: A környezetvédelmi helyzetértékelés szakértői anyagként a 2005-2006-ban készített országos stratégiai fejlesztési tervek, operatív programok kimunkálását segítette elő. 
Munkánk főbb témakörei:
- a természeti környezet állapota,
- állami szerepvállalás,
- környezetvédelmi fejlesztések,
- környezetvédelmi kutatás, képzés, nevelés,
- a gazdasági tevékenység hatásai,
- társadalmi hatások,
- SWOT analízis.

Eredmények: Szakértői anyagunk fontosabb észrevételei, javaslatai beépültek az országos fejlesztési tervekbe, operatív programokba.