Környezeti erőforrások fenntartható használatának megalapozása

Időtartam: 2001-2002 

Támogatás: A Környezetvédelmi alap Célelőirányzatából

Intézményi képviselő: Dr. Bulla Miklós
Tanszéki témafelelős: Dr. Nagy Géza
További szakértők: Kövesi András, Dr. Lesny Juraj, Szalay Dénes, Dr. Tóth Péter. 

A munka tartalma és eredményei:

A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatból (KAC) közcélú környezetvédelmi feladatra nyújtott támogatást 2001-ben nyerte el a Széchenyi István Főiskola (2002. január 1-től Egyetem) Környezetmérnöki Tanszéke (Azonosító: 027749-02/2001.).

A
„Környezeti erőforrások fenntartható használatának megalapozása” c. kutatási téma jól illeszkedett a tanszék által 4 éven át művelt, az intézmény egyik „kutatási főirányaként” nyilvántartott és támogatott „a Napenergia komplex hasznosításának kutatása, fejlesztése” c. programhoz. A kutatás során együttműködtünk a hazai társintézmények (Miskolci Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) kutatói mellett szlovák és osztrák szakemberekkel is. 
A KAC által támogatott témakör a tanszék két vezető oktatójának, (Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza) Széchenyi Professzori Ösztöndíj keretében végzett kutatási tervében is meghatározó szerepet kapott. 

A kutatási zárójelentésben feldolgozott témakörök: 
1. Vizsgálati és szabályozási modell a környezeti, természeti erőforrások racionális hasznosítására.
2. A biomassza környezetbarát energetikai célú hasznosítása, szabadalmaztatott tüzelőberendezések kifejlesztése.
3. A kifejlesztett modell és algoritmus továbbkutatásának lehetséges irányai.
A kutatómunka zárásaként ésszerűnek látszott a kutatási fejlesztési eredmények szélesebb szakmai körben történő összevont megvitatása. 
Erre kínált lehetőséget a tanszék által 2001. november 9-én megrendezett
„Energia és környezet” alcímet viselő II. Környezettudományi Tanácskozás. E kutatómunkával alapoztuk meg a belső kutatási főirányunk témakörének kibővítését.