iCON-RES A megújuló energiaforrások információs hálózata

Időtartam: 2002-2005

Finanszírozó: A projekt az EFRE pénzügyi támogatásával az INTERREG III.A együttműködés keretében valósult meg. 

A nemzetközi projekt vezetője: ARSENAL -WIEN Gmbh
A nemzetközi projekt résztvevői: Ausztria, Magyarország kutatóintézetei, egyetemei, tudományos egyesületei

A tanszék részéről témavezető: Dr. Bulla Miklós
A tanszék részéről szakértő: Dr. Tóth Péter

Célok:
Az osztrák energiatanácsadó képzés és a magyarországi viszonyok összehangolása, a két ország közötti know-how-transzfer elősegítése.
Az iCON-RES az Information Connection Renewable Energy Sources rövidítése. Ugyanakkor az Icon szó ikont vagy ábrát is jelent, szimbolikusan kifejezve a projekt tartalmát.
Az iCON-RES projekt az országhatárokat figyelmen kívül hagyva a megújuló energiákról és az energia hatékonyságról szóló információk terjesztését és erősítését szolgálta. Ez a cél a megújuló energiaforrások területén a technológia- és know-how-transzfer révén érhető el. 

Eredmények:
A projekt során a magyar partnerekkel együtt információs anyagot állítottunk elő a megújuló energia technológiákról, mint például szolártermikus folyamatokról, fotovoltaikus berendezésekről, hőszivattyúkról és biomasszáról. Az osztrák energiatanácsadó-képzési program, a magyarországi helyzet és az információs anyag összehangolása biztosította a know-how-transzfert.
Ezen kívül készítettünk egy magyar hőszivattyú piaccal foglalkozó tanulmányt, egy összehasonlító elemzést az osztrák hőszivattyú piaccal, egy megvalósíthatósági tanulmányt a sokat ígérő magyarországi geotermikus energia hasznosításról, és végül sor került egy magyar hőszivattyú berendezés monitoringjára Héderváron a SZIGVÍZ Kft-nél. A projekt munkacsomagjai magánszemélyek, intézmények, közigazgatási hatóságok és gazdasági vállalatok között létrehozandó hálózatstruktúrák fel- ill. kiépítését foglalják magukban, lehetővé téve a tartós együttműködést a megújuló energiaforrások terén, egy környezetbarát jövő kialakításáért.
A projekt országhatárokat átlépő együttműködésen alapul, és a tudomány területén jelentősen hozzájárulhat a magyarországi képzés és szakképesítés kialakításához.

Bővebb információ: www.icon-res.net , info@icon-res.net