Győr megyei jogú város környezetvédelmi programja

Időtartam: 1998-2000

Megbízó: Győr megyei Jogú Város Önkormányzata
Témavezető: Dr. Bulla Miklós tanszékvezető
Szakértők: Dr. Alexay Zoltán, Gyulai István, Kontra György, Dr. Koren Edit, Dr. Nagy Géza, Dr. Papp Zoltán, Simon Gábor, Dr. Szalay Zoltán, Dr. Tóth Péter

Téma: A hat évre szóló települési környezetvédelmi program elkészítése, elfogadtatása. A program főbb szerkezeti elemei: 
• Győr Megyei Jogú Város környezeti állapota.
• Környezetpolitika, a környezeti célállapot meghatározása.
• A környezetpolitikai célok megvalósítását szolgáló programok, feladatok, eszközök.

Eredmények: a város környezeti állapotának javulása, a környezetvédelmi tevékenység szervezése, koordinálása a program alapján.