Szakdolgozat

Szakdolgozat/diplomamunka-készítés és diplomázás rendje:

1. Konzulens- és témaválasztás
2. Szakdolgozat megírása
3. Szakdolgozat leadás
4. Jelentkezés záróvizsgára
5. Felkészülés a védésre
6. Felkészülés a záróvizsgára

GYIK és a Tanszék frissített szakdolgozati adatbázisa

 


Általános útmutatók, nyomtatványok végzős hallgatók részére:

Szakdolgozat tantárgy feltételei: N(L)GB_KM099_1, AJN(L)B_KMTM099

Feladat-kiíró lap szakdolgozathoz (doc)

Szakdolgozat titkos kezelésének kezdeményezése adatlap: 2015. évtől alkalmazandó sablon 

Konzulensek szakterületei

Konzultációs lap

Szakdolgozat sablon (Word) - új kari, 2019-es logóval

Szakdolgozat pontozási útmutató

Kari záróvizsga (szakdolgozat/diplomamunka) szabályzat

A 2017-ben életbe lépett új szabályok, és használandó dokumentumok a http://ahjk.sze.hu/ahjk-zarovizsga-szabalyzat linkről letölthetőek.

 

A 2021/22. tanév I. szemeszterében szakdolgozók részére:

Határidők

Természetesen ebben a félévben is lehetőség van kétféleképpen szakdolgozat-témát választani: a hallgató választhatja a tanszék által felkínált témák valamelyikét vagy saját témát hozhat - ezek módjáról, határidejéről a szabályzat, illetve az e-félévi határidőket tartalmazó hirdetmény tájékoztat. 


1. Konzulens- és témaválasztás Határidő: 2021. augusztus 30.

A szakdolgozat-készítés első lépése a témaválasztás.

  • A témát a hallgatók választják, és a kiválasztott témához keresnek konzulenseket. Belső konzulens elsősorban a tanszék dolgozói közül választható, de mindenképpen az egyetem alkalmazásában álljon.
  • A tanszék dolgozói által megadott témák közül is lehet választani.Téma javaslatok

Külső konzulens megjelölése kötelező! A külső konzulensnek a témában igen járatos, diplomás szakembernek kell lennie.


A konzulensek a hozott témát módosíthatják, hogy a szakdolgozat tartalmazzon értékes önálló munkát, és valóban elkészíthető legyen.

A szakdolgozat kurzus

Jelentkezés a Neptunon keresztül történik tárgyválasztási időszakban, az előzetes témaválasztáskor megadott belső konzulens kurzusára. Amennyiben még nincs az adott konzulens nevére kurzus kiírva, úgy a tantárgyfelelős oktató kurzusára kell jelentkezni, majd később átcsoportosításra kerül mindenki.

A szakdolgozat kurzus teljesítettnek akkor tekinthető, ha a hallgató az előírt konzultációk igazolása alapján (konzultációs lap), mininum megfelelt eredmény bejegyzést kap.

A konzultációs lapot legkésőbb a szakdolgozattal együtt kell elektronikusan leadni a tanszéki titkárságon (puskas.anita@sze.hu). 

A kurzus újrafelvétele esetén új témát és konzulenseket lehet választani.

2. Szakdolgozat megírása

A szakdolgozat elkészítésében különösen nagy figyelmet kell fordítani a pontos irodalomkezelésre. A hivatkozások formai követelményeit a Hivatalos tájékoztató részletezi.

[Segédlet az ábrák kezeléséhez]

A szakdolgozat bekötési rendjét a kari szakdolgozat közös sablonja szabályozza. Az ebben található "Feladat-kiíró lap" a Tanszéki titkárságon vehető át egy Neptun üzenetben megjelölt időponttól kezdődően.

Szakdolgozat titkos kezelése estén a kari ZV szabályzata alapján kell eljárni. A Szakdolgozatok titkos kezelésének kezdeményezését 2021. szeptember 17-ig kell megtenni. Az ezután beérkező igényeket nem áll módunkban elfogadni!

3. Szakdolgozat leadás

A dolgozatot leghamarabb a szakdolgozat kurzus felvételének félévében kell leadni, ezen szemeszterben legkésőbb 2021. december 17-én 12.00 óráig. (Keresztféléves MSc-re jelentkezők dolgozatának leadási határideje: 2021. november 26-án 12.00 óra.) A szakdolgozatot egy pdf fájl (egyetemi Könyvtár honlapjára feltöltve) példányban kell beadni. A konvertáláshoz ajánljuk az Adobe Acrobat ingyenes 30 napos próbaverzióját, amely a gyártó honlapjáról letölthető.

A technikai bonyodalmak elkerülése és a teljes egyezés biztosítása érdekében a nyomtatás előtt kell átkonvertálni a szakdolgozatot és a pdf-et nyomtatni!

Beadás előtt még egyszer olvassa el a Hivatalos tájékoztatót, és ellenőrizze, hogy mindenben megfelel-e a követelményeknek.

4. Jelentkezés záróvizsgára

Záróvizsgára a Neptunon kell jelentkezni a Tanulmányi Osztály által meghatározott határidőig. A záróvizsga várható ideje: 2022. január 26 - február 4.

(A keresztféléves MSc képzésre jelentkezettek számára: 2021.12.20. - 2022.01.07.)

Még a jelentkezési időszakot megelőzően a TO/FK tájékoztató levelet küld a hallgatóknak a jelentkezés módjáról. Azon hallgatók, akik nem ebben a félévben írják a szakdokgozatukat, a TO/FK honlapjáról tájékozódhatnak.

5. Felkészülés a védésre

A védés a záróvizsga keretén belül történik, a tantárgyi vizsgákat követően. A jelölt 10 percben összefoglalja a szakdolgozatát, elsősorban a saját munkáját ismertetve. A védés Power Point bemutató használatával történik. A védésen használni kívánt PPT bemutató leadási határideje 2022. január 20. 

A védésen a záróvizsga bizottsági tagok számára biztosítunk egy 2-3 oldalas összefoglalót, amelynek segítségével a tagok röviden tájékozódnak a témáról. Ennek elkészítésének és leadásának határideje szintén 2022. január 20. (1 nyomtatott példányban kérjük leadni, valamint elektronikusan kérjük elküldeni a puskas.anita@sze.hu email címre - természetesen a konzulensek jóváhagyása után). Az összefoglaló elektronikus példányát és  a (nem titkos) szakdolgzozatok feltöltött példányát a bizottsági tagok részére elérhetővé tesszük a záróvizsga előtti napig.

A dolgozatot abban a záróvizsga időszakban kell és lehetséges megvédeni, amikor záróvizsgát tesz!

[Tanácsok a védéshez szánt bemutató elkészítéséhez]

6. Felkészülés a záróvizsgára

Záróvizsga tételek a BSc képzésű környezetmérnök hallgatók számára:

  • 2017 ősze előtt beiratkozott hallgatók számára: itt
  • 2017 őszén, vagy utána beiratkozott hallgatók számára: itt

 

GYIK

Mikor kezdjem el?

Érdemes a szakdolgozati témaválasztást a lehető legkorábban elkezdeni. Figyelembe kell venni, hogy bizonyos témák kidolgozása több időt vesz igénybe, vagy csak bizonyos évszakban végezhető (pl. vegetáció, élővíz vizsgálata). Érdemes a témát hamarabb kiválasztani, általában a végzést megelőző félév elején. Terepmunkát igénylő szakdolgozat esetén egy nyári szünet essen a kidolgozási időszakba.

A konzulenst is érdemes mihamarabb kiválasztani, több oktató kerete már az előző félévben betelik.

Honnan szerezzek témát?

Érdeklődjön annál a vállalatnál, intézménynél, ahol szakmai gyakorlatát végezte, dolgozott vagy dolgozik. Érdeklődjön a lakóhelye szerinti önkormányzatnál, a területi zöldhatóságoknál ill. nemzeti park igazgatóságnál, erdészetnél, szennyvíztisztítónál ... stb. Konzultáljon olyan oktatóval akinek a kutatási területét érdekesnek találja.

Mik azok az alapkérdések, amit ha nem tudok, akkor megbukok az államvizsgán?

Legtöbb vizsgázó kap legalább egy "IQ" kérdést, amire egy környezetmérnöknek bármikor tudnia kell válaszolni (pl. pH, BOI, KOI, dBA...).

Érdemes tehát a felkészülésbe beiktatni egy olyan rövid összefoglaló áttanulmányozását, amiben a környezetvédelem minden területéről a legfontosabb alapismeretek megtalálhatók. Ilyen például a tanszékünk által írt Környezetvédelem HEFOP jegyzet - BSc-n bevezető tárgy és nem környezetmérnök hallgatók Környezetvédelem (SZV) tárgyának jegyzete, vagy ennek távosok számára kiadásra átdolgozott, rövidített verziója ( Zseni -Pestiné: Környezetvédelem, UNIVERSITAS-GYŐR, 2006).

Miért kell leadni előre a PPT-t? Miért nem elég, ha vizsgára viszem magammal USB-n?

A leadott bemutatókat véleményezzük, javításra van lehetőség. A bemutatókat a védés és az államvizsga gördülékenységének érdekében előre felmásoljuk a védésen használt laptopokra. A védés napján szigorúan tilos bármiféle adathordozót csatlakozatni a laptopokra (USB, CD ..stb), mert az esetleges vírusfertőzés veszélyezteti az egész államvizsgát. Ha valaki mégis előző éjjel álmodja meg, hogy nem jól írta a konzulense nevét a címlapra, az a gépen javíthatja, természetesen a vizsga előtt legalább fél órával jelezze az ilyen igényét a jegyzőnek.

Végzett hallgatóink szakdolgozatai

[ Szakdolgozatok listája témakörök szerint ]

 

Vissza