A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése (2004-, SZE kutatási főirány)

A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése (SZE belső kutatási főirány)

Időtartam: 2004-

Témavezető: Dr. Bulla Miklós
A team tagjai: Dr. Nagy Géza, Kövesi András, Dr. Lesny Juraj, Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika, Szalay Dénes, Dr. Tóth Péter, Dr. Zseni Anikó.

A munka tartalma és eredményei: 

• A kibővített témakörben továbbra is folytattuk a belső kutatási főirány során követett publikálási gyakorlatot és a kisebb csoportok által készített publikációk, tanulmányok készítése mellett megrendeztük a Környezettudományi Tanácskozásokat.

• 2004-ben az V. Környezettudományi Tanácskozás témájául a vizet választottuk. A tanácsozás alcíme: Vízminőségvédelem, vízhasznosítás. Az előadások széles tartományt öleltek fel: Víz Keretirányelv és megvalósítása, környezetmérnök hallgatóink vízminőségvédelem oktatása, vizek nehézfémtartalmának meghatározása, szigetközi vízminőségi monitorozás, a szigetközi hullámtéri vízpótlás ökológiai rehabilitációban betöltött szerepe, szennyvíziszappal kapcsolatos kutatások, a talajvíz-védelmi előírásokat figyelembe vevő új salakkezelési technológiák, hőszivattyú, mint a víz hőjét is alkalmazni tudó fűtési, melegvíz-ellátási technológia, a környezeti – köztük a vízzel kapcsolatos – adatok lakossági elérhetősége.

• 2006-ban került sor a VI. Környezettudományi Tanácskozás megrendezésére, melynek alcíme: Litoszféra védelem. Öt előadás hangzott el. Elsőként minisztériumi előadónktól naprakész áttekintést kaphattunk a talajvédelem európai uniós és hazai aktuális kérdéseiről. Ezt követően a litoszféra védelem globális és hazai vonatkozásaival ismerkedhetünk meg. Pécsi vendégelőadónk a földtani közegek és a felszín alatti vizek szénhidrogén szennyezésével foglalkozott. A Miskolci Egyetem képviselői egy kollégánkkal társszerzésben a kohászati salakanyagok útépítésre való felhasználhatóságának talajbarát mivoltát mutatták be. Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének munkatársától az aktuális talajállapot meghatározásának és értékelésének módszertanáról kaptunk útmutatást. Az utolsó előadás karsztos mintaterületek talajai nehézfém-tartalmának kutatásáról számolt be. 
• Vendég előadóként konferenciasorozatunkban évről-évre szerepelnek – a szakterületen egyébként is tanszékünkkel tudományos kutatási kapcsolatban álló – egyetemek és intézmények szakemberei. Közülük leggyakrabban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Miskolci Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Szent István Egyetem, a Veszprémi Egyetem, a Pécsi és Szegedi Tudományegyetem, a kassai és a pozsonyi egyetem előadói, valamint az osztrák Arsenal Wien munkatársai szerepelnek előadóként.

• A Dr. Nagy Géza, Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika és Dr. Zseni Anikó által szerkesztett konferencia kiadványokat nyomtatott formában és CD-n is megjelentettük.

Galéria

Környezetmérnök Tanszék Eeseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. november 25. 06:00 - 2021. december 19. 23:55
Szenátusi Ülés 2021. november 29. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2021. december 1. 08:00 - 15:00
Vizsgajelentkezés kezdete 2021. december 6. 08:00 - 09:00
Szenátusi Ülés 2021. december 13. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2022. január 31. 14:00 - 16:00
AHJK, ÉÉKK, GIVK közös diplomaátadó 2022. február 19. 14:00 - 16:00