A Napenergia komplex hasznosításának kutatása fejlesztése (SZE kutatási főirány)

Időtartam: 2000-2003

Támogató: A Széchenyi István Egyetem Tudományos Bizottságának évi rendszerességgel nyújtott támogatása.
Témavezető: Dr. Nagy Géza
A kutató team tagjai: Dr. Bulla Miklós, Dr. Lesny Juraj, Dr. Tóth Péter
– SZE; Dr. Szűcs István, Dr. Wopera Lászlóné– Miskolci Egyetem; Dr. Neményi Miklós – Nyugat-Magyarországi Egyetem. 

A munka tartalma és eredményei:

A kutatómunka keretei között művelt témákat számos szakcikk, konferencia-előadás és szabadalom formájában tettük közkincsé. Legjellemzőbb és rendszeres beszámolási forma az évenként megszervezett Környezettudományi Tanácskozás volt, amelyet a KvVM is rendszeresen támogatott, és csatolta a
„Magyar Tudomány Napja” országos rendezvénysorozathoz. 
Az I. K
örnyezettudományi Tanácskozásra 2000. november 3-án került sor. Az ekkor elhangzott előadások három fő csoportba sorolhatók: 
(1) a környezetmérnök képzés aktuális kérdései,
(2) a vendégelőadók környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási eredményei,
(3) a Környezetmérnöki Tanszéken folyó kutatások.
A következő évben megrendezett II. Környezettudományi Tanácskozás fő témája az energia és környezet kapcsolata volt. Ezen belül a Tanszék
„Napenergia hasznosításának komplex kutatása-fejlesztése”, valamint „Környezeti erőforrások fenntartható használatának megalapozása” c. kutatásai eredményeinek, továbbá a vendégelőadók – egyéb, kapcsolódó kutatási területeken végzett – munkájának bemutatására, illetve vitájára került sor. 
A 2002-ben megrendezett III. K
örnyezettudományi Tanácskozás már alcímet is kapott: Hulladékgazdálkodás. Az elhangzott és a konferenciakötetbe bekerült előadások átfogták a hulladékgazdálkodás széles témakörét: technológiai hulladékok, hulladékhasznosítás, Tisztább Termelés és a hulladékcsökkentés, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékégetés, energetikai hasznosítás, jogi szabályozás stb. 
A 2003-as IV. Környezettudományi Tanácskozás is kapott alcímet: Levegőtisztaság-védelem. A levegőtisztaság-védelem területére eső előadások keretében lehetőség nyílt számos tanszéki műhelymunka eredményének bemutatására is. 
A konferenciák előadásait Dr. Nagy Gáza által szerkesztett kiadványokban tettük hozzáférhetővé.