Záróvizsga_2017_06_21

A környezetmérnöki Tanszéken a 2016/2017. tanévben az II. félévet követő záróvizsga időpontja: 2017. június 21. 09.00 - 14.00

helye: C201, C202, C203

A szakdolgozatok beadási ÉS a könyvtár honlapjára történő feltöltési határideje: 2017. május 19. 12.00 (szakdolgozatot és konzultációs lapot együtt fogadunk be, az elektronikusan feltöltött dolgozatot a beadáskor ellenőrizni kell, ezért kérjük a feltöltés korábban történjen meg, mint a papír alapú beadás)

A védéskor használható (konzulensekkel már egyeztetett) bemutató (ppt) beküldési határideje: 2017. június 16. Kérjük a bemutatót a radicsa@sze.hu e-mail címre küldeni ÉS másolatban a belső konzulens e-mail címére is

Az összefoglaló beadásának határideje: 2017. június 16. (három kinyomtatott példányt kérünk)

A hallgatók sorrendjét, a záróvizsgabizottság összetételét a dolgozatok leadását követően ezen a honlapon is elérhetővé tesszük szakdolgozóink, államvizsgázóink és minden kedves érdeklődő számára.

2017. június 21. szerda 09.00 – 14:00: Komplex tantárgyi záróvizsga, szakdolgozat Védés

(Terem: C201)

Elnök:     Dr. Gyulai István ny. egyetemi docens

Tagok:    Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens

Dr. Szalay Zoltán ny. főiskolai docens

Külső tag: Dr. Buday Zsolt főosztályvezető-helyettes (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály)

               Dr. Koren Edit ny. egyetemi docens

 

Jegyző: Győrfi András PhD hallgató

Vizsgázók:

Nappali tagozat:

Környezetelemzés szakirány

  1. Mercz Ádám
  2. Nagy Réka


Levelező tagozat:

Környezettechnika szakirány

  1. Hesz Anita Mária
  2. Kovács-Boros Gyöngyi Veronika

Sorsz.

Szak-irány

Tagozat (N/L)

Hallgató neve

Szakdolgozat címe

Belső konzulens

1.

KE

N

Mercz Ádám

Az Ireks-Stamag Kft. Tevékenységének környezeti szempontú értékelése

Dr. habil. Zseni Anikó

2.

KE

N

Nagy Réka

A csapadékvíz felhasználásának aktuális kérdései a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Példáján keresztül

Dr. habil. Zseni Anikó

3.

KT

L

Hesz Anita Mária

A Bánhidai II. számú erőmű rekultivációs lehetőségei

Dr. Torma András

4.

KT

L

Kovács-Boros Gyöngyi Veronika

A mosható pelenkák reneszánsza

Dr. habil. Zseni Anikó


2017. június 21. 09:00 – 14.00: Komplex tantárgyi záróvizsga, szakdolgozat Védés

(Terem: C203)

Elnök:    Dr. Papp Zoltán egyetemi docens

Tagok:   Dr. Torma András egyetemi docens

Simon Gábor egyetemi adjunktus

Dr. Horváth Balázs egyetemi docens

Dr. Tóth Péter ny. egyetemi docens

Külső tag:  Vagdalt László vezető Audi Hungaria Zrt. Környezetmenedzsment

Jegyző: Bedő Anett egyetemi tanársegéd

Vizsgázók:

Környezettechnika szakirány:

Nappali tagozat:

  1. Hajnal Virág Sára
  2. Horváth Cintia
  3. Huszár Ágnes
  4. Radics Gábor Milán
  5. Tuboly Barbara

Sorsz.

Szak-irány

Tagozat (N/L)

Hallgató neve

Szakdolgozat címe

Belső konzulens

1.

KT

N

Hajnal Virág Sára

Az ökológiai lábnyom szociológiai és pszichológiai vonatkozásai

Dr. Horváth Balázs

2.

KT

N

Horváth Cintia

Egyes fémtörmelék-típusok hulladékstátuszának megszüntetési lehetőségei az Audi Hungaria Motor Kft. esetén

Dr. Torma András

3.

KT

N

Huszár Ágnes

Kizárólag szürkevízzel táplált kommunális elfolyó-víz tisztítási hatékonyságának vizsgálata

Dr. habil. Zseni Anikó

4.

KT

N

Radics Gábor Milán

Győr, Széchenyi István Egyetem tartályparkjának területén feltárt felszín alatti szennyezés hatásai a szomszédos ingatlan fejlesztésre, illetve javaslattétel a szennyezés további kezelésére

Dr. habil Zseni Anikó

5.

KT

N

Tuboly Barbara

Vízgazdálkodási intézkedések az Audi Hungaria Zrt.-nél

Dr. habil. Zseni Anikó